french spain southkorea poland portugal russia china philippines vietnam

uk french spain southkoreapoland
portugal russia china philippines vietnam

workersfirst

SEIU Healthcare Local 1 Canada: WorkersFirst Digital Hiring Hall

SEIU Healthcare là công đoàn tiến bộ và đổi mới nhất ở Canada. Một trong những giá trị của chúng tôi là sự hợp tác tập trung vào tinh thần đoàn kết và làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của mình. Đối với hầu hết các công đoàn, sự hợp tác chỉ giới hạn ở các thành viên của họ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ luôn tập trung hết sức vào các thành viên của mình, tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục chú tâm đến cách chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ đối tác có giá trị với các bên liên quan khác và cùng nhau hợp tác vì lợi ích của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tỉnh bang của chúng ta đang gặp phải một cuộc khủng hoảng nguồn nhân lực y tế và cuộc khủng hoảng này tiếp tục gây ra những tác động có hại đến các thành viên, hoạt động chăm sóc sức khỏe và cư dân của chúng ta. Gần đây, chúng tôi đã thành lập Trung tâm Đào tạo SEIU Healthcare với mục đích hợp tác với các chủ lao động trong việc phát triển lực lượng lao động nhằm xây dựng và duy trì lực lượng lao động bền vững chất lượng cao mà các cư dân và gia đình của họ cần và xứng đáng có được.

Một trong những thành phần của trung tâm đào tạo của chúng tôi là phòng tuyển dụng kỹ thuật số, đây là một giải pháp công đoàn nhằm đảm bảo thành viên SEIU Healthcare có cơ hội làm việc sau khi đã hết danh sách thâm niên và tránh được việc sử dụng đến cơ quan giới thiệu việc làm. Nền tảng công nghệ của chúng tôi, được gọi là WorkersFirst, kết nối hàng nghìn thành viên sẵn sàng làm việc với các chủ lao động muốn tiếp cận lực lượng lao động được đào tạo bài bản và đáng tin cậy, đây là phương án thay thế cho các cơ quan giới thiệu việc làm tốn kém. Từ hàng nghìn thành viên này, chúng tôi tạo ra một nhóm tùy chỉnh gồm các thành viên công đoàn đáng tin cậy và chất lượng cao cho từng địa điểm làm việc để đảm bảo các thành viên và cư dân của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.

mobile app
Portrait

Với tư cách là một công đoàn, chúng tôi tin rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân sự này là tiếp tục đầu tư vào lực lượng lao động lâu dài chất lượng cao cùng với các lợi ích của công đoàn. Thật không may, chính phủ, chủ lao động và các bên liên quan khác đã không giải quyết được vấn đề. Vì vậy, công đoàn của chúng tôi sẽ làm điều đó. WorkersFirst là một phong trào. Một phong trào gạt bỏ các cơ quan có hại và thay thế mô hình kinh doanh lỗi thời, chống công đoàn, “chạy đua xuống đáy” của họ bằng một lực lượng lao động công đoàn có mức lương cao, quyền lợi chăm sóc sức khỏe, an sinh hưu trí và các quyền lợi khác dành cho thành viên. Hơn một nghìn thành viên đã tham gia phòng tuyển dụng kỹ thuật số của chúng tôi vì họ tin vào phong trào thay đổi của chúng tôi. Hàng trăm người khác đã gia nhập công đoàn thông qua công việc này.

Portrait

Quý vị muốn tìm hiểu thêm?