french spain southkorea poland portugal russia china philippines vietnam

uk french spain southkoreapoland
portugal russia china philippines vietnam

workersfirst

SEIU Healthcare Local 1 Canada: WorkersFirst Digital Hiring Hall

SEIU Healthcare to najbardziej postępowy i innowacyjny związek zawodowy w Kanadzie. Do naszych wartości należy współpraca, która koncentruje się na jednoczeniu się i wspólnej pracy na rzecz osiągnięcia naszych celów. Większość związków zawodowych ogranicza współpracę do swoich członków. Będziemy oczywiście zawsze koncentrować się na naszych członkach, ale wciąż zwracamy uwagę na to, w jaki sposób możemy budować cenne partnerstwa z innymi interesariuszami i współpracować na rzecz całego systemu opieki zdrowotnej. W naszej prowincji panuje kryzys zasobów ludzkich w służbie zdrowia, który nadal ma szkodliwy wpływ na naszych członków, działalność opieki zdrowotnej i mieszkańców. Niedawno założyliśmy Centrum Szkoleniowe SEIU Healthcare, aby współpracować z pracodawcami nad rozwojem siły roboczej w celu budowania i utrzymywania wysokiej jakości zrównoważonej siły roboczej, której mieszkańcy i ich rodziny potrzebują i na którą zasługują.

Wśród elementów naszego centrum szkoleniowego znajduje się nasza cyfrowa hala rekrutacyjna, która jest rozwiązaniem związkowym mającym na celu zapewnienie, że członek SEIU Healthcare otrzyma możliwość pracy, gdy lista stażu pracy zostanie wyczerpana i w przeciwnym razie zostanie wezwana agencja pracy tymczasowej. Platforma technologiczna WorkersFirst łączy tysiące naszych członków, którzy są gotowi do pracy, z pracodawcami, którzy chcą uzyskać dostęp do dobrze wykwalifikowanej i zaufanej siły roboczej jako alternatywy dla kosztownych agencji pracy tymczasowej. Spośród tych tysięcy członków tworzymy następnie spersonalizowaną pulę wysokiej jakości i zaufanych członków związku dla każdego miejsca pracy, którzy zapewniają naszym członkom i mieszkańcom wsparcie, którego potrzebują.

mobile app
Portrait

Jako związek zawodowy wierzmy, że rozwiązaniem kryzysu kadrowego jest ciągłe inwestowanie w wysokiej jakości stałą siłę roboczą z przywilejami związkowymi. Niestety, władze, pracodawcy i inni interesariusze nie zdołali rozwiązać tego problemu. Nasz związek to zrobi. WorkersFirst to ruch. Ruch dążący do wypchnięcia szkodliwych agencji na margines i zastąpienia ich przestarzałego, wysokodochodowego, antyzwiązkowego modelu prowadzenia działalności gospodarczej związkami zawodowymi, które zapewniają wysokie płace, opiekę zdrowotną, zabezpieczenie emerytalne i inne świadczenia dla członków. Już ponad tysiąc naszych członków dołączyło do naszej cyfrowej hali rekrutacyjnej, ponieważ wierzą w nasz ruch na rzecz zmian. Dzięki tej pracy do związku dołączyły kolejne setki osób.

Portrait

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?