uk french spain southkorea poland portugal russia china philippines vietnam

uk french spain southkorea poland
portugal russia china philippines vietnam

SEIU Healthcare Local 1 Canada Mobile App

Vào năm 2021, SEIU Local 1 Canada đã ra mắt ứng dụng di động đầu tiên của chúng tôi nhằm cải thiện khả năng liên lạc và tương tác với các hội viên của mình và vào tháng 3 năm 2024, chúng tôi đã ra mắt phiên bản 2.0 để nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số của các hội viên.

Với Ứng dụng Di động SEIU, các thành viên của chúng tôi có thể:

  • Nhận tin tức và sự kiện cụ thể dựa trên nơi làm việc, nghề nghiệp và vị trí của mình.
  • Xem và tìm kiếm thỏa ước lao động tập thể của mình.
  • Chat trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ Hội viên của chúng tôi.
  • Kiếm điểm khi tương tác với ứng dụng và đổi điểm lấy quà tặng và cuộc thi.
  • Tham gia các khóa học trực tuyến để nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình.
  • Điền vào các cuộc khảo sát và kiến nghị.
  • Sắp có: Chat trực tiếp trong ứng dụng với người quản lý nơi làm việc.
  • Nhiều điều khác nữa!

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về ứng dụng di động phong phú nhất của Phong trào Lao động và cách quý vị có thể mang nó đến địa phương của mình?

Điền vào mẫu đơn dưới đây: