uk french spain southkorea poland portugal russia china philippines vietnam

uk french spain southkorea poland
portugal russia china philippines vietnam

SEIU Healthcare Local 1 Canada Mobile App

Noong 2021, inilunsad ng SEIU Local 1 Canada ang aming kauna-unahang mobile application para pahusayin ang aming komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa aming mga miyembro, at noong Marso 2024, inilunsad namin ang bersyon 2.0 para pahusayin ang digital experience ng aming mga miyembro.

Sa pamamagitan ng SEIU Mobile App, ang aming mga miyembro ay maaaring:

  • Makatanggap ng mga partikular na balita at kaganapan batay sa kanilang lugar ng trabaho, propesyon, at lokasyon.
  • Makakita at makahanap ng kanilang kolektibong kasunduan.
  • Maka-live chat sa aming Member Service Center.
  • Makakuha ng mga puntos sa paggamit sa app at i-redeem ang mga ito para sa swag at mga paligsahan.
  • Makakuha ng mga online na kursong e-learning para i-upgrade ang kanilang mga kasanayan at kaalaman.
  • Punan ang mga survey at petisyon.
  • Malapit Na: Direktang makipag-chat sa kanilang mga katiwala sa lugar ng trabaho sa app.
  • Marami pa!

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa pinakamalawak na mobile app ng Labour Movement at kung paano mo ito madadala sa iyong lugar?
Punan ang form sa ibaba: